• zavod zaštite na raduZavod zaštite na radu

  izrada procjena opasnosti (revizija), pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu, mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, osposobljavanje radnika, izrada svih elaborata i dokumenata, izrada plana evakuacije i spašavanja, izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja ..... itd.

  Saznaj više»

  Kontaktirajte nas klikom na: info@viz.ba
 • zavod zaštite od požaraZavod zaštite od požara

  procjena ugroženosti od požara, ispitivanja ispravnosti stabilnih,  instalacija za dojavu i gašenje požara, ispitivanja ispravnosti sistema za detekciju zapaljivih plinova i para, osposobljavanje radnika, pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija, pregledi i ispitivanja elektroinstalacija, pregledi kotlovnica energetskih postrojenja, mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi .....

  Saznaj više»

  Kontaktirajte nas klikom na: info@viz.ba
 • zavod ekologije i rudarstvaZavod ekologije i rudarstva

  Izrada studija uticaja na životnu sredinu, izrada dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, izrada planova aktivnosti, mjerenje emisije zagađivača analiza i kontrola kvaliteta vazduha, vode i zemljišta pokretnom laboratorijom, mjerenje koncentracije gasova u dimnjacima, procjena opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, projektovanje mjera za zaštitu, ..... itd

  Saznaj više »

  Kontaktirajte nas klikom na: info@viz.ba
 • servisiranje vatrogasnih aparata i hidrantske mrežeServisiranje i prodaja vatrogasne opreme

  Prodaja i servisiranje vatrogasne opreme. Vatrogasni aparati, zidni hidrantski ormarići, hidrantski ormari, vatrogasna crijeva, mlaznice, hidrantski nastavci, nadzemni i podzemni hidranti, hdrant. crijeva ostala protivpožarna i zaštitna sredstva i oprema, kontrolno servisiranje i ispitivanje aparata za gašenje požara, tehnička kontrola hidrantske mrežei, inženjering u oblasti zaštite projektovanje, izvođenje, rekonstrukcija, održavanje i popravke

  Saznaj više»

  info@viz.ba
 • ugradnja vatrodojavnih sistemaServisiranje i ugradnja sistema teh. zaštite

  Usluge pravljenja idejnih rješenja i izrade glavnog projekta, preko isporuke opreme, montaže i puštanja u rad. vatrodojavnih sistema, protivprovale, kontrole pristupa, video nadzora, detekcije tehničkih gasova, sistema za automatsko gašenje požara, sistemi za glasovno uzbunjivanje, management sistema tehničke zaštite, sistemi bolničke signalizacije, sistema tehničke zaštite prema zahtjevu kupca i ostalih sistema protiv požarne zaštite

  Saznaj više »

  info@viz.ba
 • projektovanjeProjektovanje, vođenje, kontrola i konsultacija

  projektovanje hidrantske instalacije, sistema za dojavu požara, sistema za požara, gromobranske instalacije, sistema protivpanične rasvete, stabilnih instalacija slabe struje, vođenje referata zaštite od požara, izrada glavnog projekta zaštite od požara, izrada plana zaštite od požara, izrada analize požarne ugroženosti, izrada studija organizacije zaštite od požara, izrada programa za saniranje i unapređenje, izrada plana evakuacije u slučaju požara

  Saznaj više »

  info@viz.ba