Kontakt forma: "VIZ zaštita" d.o.o.

tel: 051 366 046 fax: 051 366 046

Vlasnik i koordinator poslova :
Tel: 066 710 502 

Generalni direktor:

Tehnički direktor:
Milomir Bunijevac,  dip. ing. maš.
Tel: 066 710 511

Rukovodilac servisa:
Janković Goran, 
Tel: 066 710 512

 

 “VIZ zaštita” d.o.o. Banja Luka je specijalizovano preduzeće za pružanje usluga iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, eksplozijske zaštite i zaštite u oblastima rudarstva. Osnovano je 1999. godine i  već niz godina, sa timom visokoobrazovanih stručnjaka iz različitih struka i to tehnologije, poljoprivrede, mašinstva, elektrotehnike, zaštite na radu i zaštite od požara, zaštite životne sredine i rudarstva pouzdan je partner privatnim investitorima, javnim poduzećima i državnim tijelima.

 Generalni direktor Vesna Janković dip.ing.tehn.

Kontaktirajte nas: ........ info@viz.ba