Referentna lista

Našu kvalitetu i kompetentnost potvrđujemo i kroz referentnu listu već izvedenih radova i usluga iz oblasti na objektima gdje izdvajamo sljedeće:


Zgrada vlade Republike Srpske, Zgrada ministarstava Republike Srpske, Hipermarket "TROPIC" Bijeljina, Hipermarket "TROPIC" Brčko, Hipermarket "TROPIC" Bosanski Brod, Hipermarket "FRUCTA TRADE" Bosanski Brod, Hipermarket "INTEREX" Trebinje, Dom kulture Gradiška, Tržnica Banja LukaRafinerija Nafte Srpski Brod, Zgrada Opštine Banja Luka, Carinska služba Brčko, Carinska ispostava Gradiška, "Carinarnica" Novi Grad, Hotel "BOSNA" Banja Luka, Hotel "PALAS", Banja Luka, Hemofarm d.o.o., Banja Luka, Kazneno popravni dom, Banja Luka, šumsko gazdinstvo "Srpske šume", Gradiška, DI "Vukelić" Aleksandrov, Laktašii, "Integral-Inžinjering" d.o.o., Laktaši, "Integra-Inžinjering" d.o.o., Banja Luka, Kompanija "Dušanić" , Prnjavor, "Ambalažerka" d.o.o. Trn, Laktaši, "Peštan" d.o.o. Glamočani- Laktaši, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, "BraćaĐukić" d.o.o. Laktaši, ZDP "Metal" Gradiška, , Kotor Varoš, "Tržnica" a.d. Banja Luka,"Autoprevoz" a.d. Banja Luka, TP "Potkozarje" Gradiška , MTP "Veletrgovina" Gradiška, Sportska dvorana "Obilićevo" B.Luka, "SG- Gradnja" Veliko Blaško- Laktaši, "IGM" Veliko Blaško- Laktaši, "Monami" Veliko Blaško, Laktaši, ODJKP "Gradska čistoća, Gradiška, ODJKP "Gradsko Groblje" Banja Luka,", "Gimnazija" Banja Luka, "Ugostiteljsko, trgovinsko, turistička škola" Banja Luka,"Slateks Tekstil" Slatina-Laktaši, Internacionalni Dijaliza Centar Banja Luka, , "Medicinska Elektronika" Banja Lu,,"A-4 Group" d.o.o. Trn- Lakta, , MDP Poslovni Sistem RMK "Ljubija"- Prijedor"," Super Petrol" d.o.o. Drugovići- Laktaši, Pilana "Drvoprodeks" , Banja Luka, Fabrika lijekova “HEMOFARM", , TOP Tunjice- Banja Luka ,,FRATELLIS - Banja Luka, , Limocentar - Banja Lu, Socijalno gerijatrijski centar-Banja Luka, Banja Luka, “Darta trgovina”- Banja Luka, Šumsko gazdinstvo "Srpske šume" Drinić-Petrovac, Ekonomska škola, Banja Luka,Gimnazija, Banja Luka,"Autoprevoz" , Banja Luka, “Slateks Tekstil”, Slatina, "Peštan" d.o.o. Glamočani-Laktaši, GP “Vranica” Banja Luka, " Fagus" Kotor Varoš, Medicinski Fakultet, Banja Luka, "Fruktona" Banja Luka, "Gradsko Groblje" Banja Luka, "Agrokrajina" Banja Luka, “Meridijan “ Banja Luka, "Mikroelektronika" Banja Luka Vatrogasna jedinica Bijeljina, Vatrogasna jedinica Prijedor, Vatrogasna jedinica Gradiška, Vatrogasna jedinica Koz. Dubica, Vatrogasna jedinica Zvornik, Vatrogasna jedinica Janja, Elektroprenos A.D Banja Luka, Neimarstvo Trebinje, Nora Plast d.o.o. Banja Luka, Autoprevoz A.D. Banja Luka, Mon – Ami d.o.o. Kneževo, IGM International d.o.o. Laktaši, Ozrenprom d.o.o. Petrovo, Opština Derventa, Opština Srpski BrodOpština Gacko, Opština Srpski Petrovac-DrinićOpština TeslićOpština DobojOpština MilićiOpština ČajničeOpština FočaOpština ČelinacOpština Kozarska DubicaSPORTEK d.o.o. Kotor Varoš. UNIS FABRIKA CIJEVI a.d. Derventa. VITINKA a.d. Kozluk. OMORIKA P. E. T. d.o.o. Doboj . GP VRANICA d.o.o. Banja Luka. CTI a.d. Laktaši . HGP d.o.o. Prnjavor . STOLARIJA RAPIĆ d.o.o. Gradiška . NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši . MR INVEST GRADNJA d.o.o. Banja Luka . VENETO SHOES 216 d.o.o. Derventa . TRI BEST d.o.o. Banja Luka. MAXMARA d.o.o. Banja Luka . ORBICO d.o.o. poslovna jedinica Banja Luka . ARMAKO d.o.o. Prnjavor . HEMOFARM d.o.o. Banjaluka . BITAL d.o.o. Banjaluka . FAŠ a.d. Šipovo . RITE Ugljevik. PRIMA ISG D.O.O. Gradiška . BC METAL d.o.o. Banjaluka . JZU DOM ZDRAVLJA KOTOR VAROŠ . JZU DOM ZDRAVLJA Banjaluka . ODKJP GRADSKO GROBLJE, Banjaluka . C.D.E.B.Trgovačko društvo Sarajevo . VENERA d.o.o. . NORA PLAST d.o.o. Banjaluka . SLAVNIĆ d.o.o. Banjaluka . VELEPREHRANA a.d. Banjaluka . CGM DESIGN Banjaluka . PRODUKT d.o.o. Banjaluka . TECHNICS PROGRAME ENGENERING D.O.O. Laktaši . TEHNOSINT d.o.o. Laktaši . INTERBRIKET d.o.o. Banjaluka . SG GRADNJA d.o.o. Laktaši . TERMOMONTAŽA a.d. Banjaluka . 4. SEPTEMBAR a.d. Teslić . BEMA d.o.o. Banjaluka . EKO EURO TIM d.o.o.Krupa na Vrbasu . ATLANTIK d.o.o.Banjaluka . ARAGOSTA INVEST d.o.o. Banjaluka . SINYU IBERICA d.o.o. Banjaluka . IMSS TRADE d.o.o. Banjaluka . KOZARA DRVO d.o.o. Kozarska Dubica . FRUCTA TRADE d.o.o. Derventa . INTEGRAL INŽENJERING d.o.o. Laktaši . INTEGRA INŽENJERING d.o.o. Laktaši . PUT d.o.o. Banjaluka . GEOKOP d.o.o. Banjaluka INDUSTRIJA ALATA a.d. TrebinjeRAFINERIJA NAFTE Brod. RITE Ugljevik. ALUSIL d.o.o. Zvornik. MEHANIKA d.o.o. Zvornik. BIRAČ a.d. Zvornik. ALUMINA d.o.o.. ENERGOLINIJA d.o.o.. HEMOFARM d.o.o.. GP VRANICA d.o.o.Banjaluka. ELEKTROKRAJINA d.o.o.. KOMERCIJALNA BANKA a.d. Banjaluka. HEMOFARM d.o.o. Banjaluka. BEMA d.o.o. Banjaluka. EKO EURO TIM d.o.o.Krupa na Vrbasu. ATLANTIK d.o.o.Banjaluka. ARAGOSTA INVEST d.o.o. Banjaluka. SINYU IBERICA d.o.o. Banjaluka. IMSS TRADE d.o.o. Banjaluka. KOZARA DRVO d.o.o. Kozarska Dubica. INTEGRAL INŽENJERING d.o.o. Laktaši. INTEGRA INŽENJERING d.o.o. Laktaši. PUT d.o.o. Banjaluka. GEOKOP d.o.o. Banjaluka. PRIMA ISG D.O.O. Gradiška. BC METAL d.o.o. Banjaluka. JZU DOM ZDRAVLJA Kotor Varoš. JZU DOM ZDRAVLJA Čelinac. C.D.E.B.Trgovačko društvo Sarajevo. VENERA d.o.o.. NORA PLAST d.o.o. Banjaluka. SLAVNIĆ d.o.o. Banjaluka. VELEPREHRANA a.d. Banjaluka. CGM DESIGN Banjaluka. PRODUKT d.o.o. Banjaluka. TECHNICS PROGRAME ENGENERING D.O.O. Laktaši. TEHNOSINT d.o.o. Laktaši. INTERBRIKET d.o.o. Banjaluka. SG GRADNJA d.o.o. Laktaši. TERMOMONTAŽA a.d. Banjaluka. 4. SEPTEMBAR a.d. Tesli Opštine: Bijeljina, Bileća, Brčko, Bratunac, Čajniće, Derventa, Doboj, Gacko, Gradiška, Han Pijesak, Kalinovik, Kneževo, Kozarska Dubica, Lopare, Ljubinje, Milići, Modriča, Mrkonjić, Nevesinje, Novi Grad, Pale, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Skelani, Sokolac, Srbac, Srbinje, Srebrenica, Istočno Sarajevo, Šamac, Šekovići, Šipovo, Teslić, Trebinje, Trnovo, Ugljevik, Višegrad, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik....itd.