Tehničke specifikacije: SRPS Z.C2.035 aparati sa bočicom

 

Sredtstvo za gašenje: prah na bazi natrijumbikarbonata
Klasa požara: * , ** , B , C
Oznaka aparata: S-1   S-2   S-3   S-6   S-9   S-6N   S-9N
Vreme dejstva (s): 7      12    15     15    20    18      23 
Domet mlaza (kg): 4,5    5      5       6     6      7       7
Masa praha (kg): 1       2      3       6     9      6       9
Masa punog aparata (kg): 2,5    4,2    5,25  11   14,5  11,2  15,3 
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

* Ako se pune univerzalnim prahom mogu mogu uspešno da gase i požare klase A.
** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.

 

Tehničke specifikacije: SRPS Z.C2.035 aparati pod stalnim pritiskom

 

Sredstvo za gašenje: univerzalni prah
Klasa požara: *** , A , B , C
Oznaka aparata: S-1A    S-2A    S-3A    S-6A    S-9A
Vreme dejstva (s): 7         12       15       25       30     
Domet mlaza (m): 4         4,5      5         7         8      
Masa praha (kg): 1         2         3         6         9
Masa punog aparata (kg): 2,4      3,85     5,2      9,8      13,0
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

*** Pogonsko sredstvo pomoću kojeg se prah izbacuje je komprimovani gas azot

 

Tehničke specifikacije: SRPS Z.C2.135 aparati sa bocom

 

Sredstvo za gašenje: prah na bazi natrijum-bikarbonata
Klasa požara: * , ** , B , C
Oznaka aparata: S-50    S-100
Vreme dejstva (s): 45       60     
Domet mlaza (m): 10       10      
Masa praha (kg): 50       100
Masa punog aparata (kg): 101     188
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

* Ako se pune univerzalnim prahom mogu mogu uspešno da gase i požare klase A.
** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.

 

Tehničke specifikacije: SRPS Z.C2.135 aparati pod stalnim pritiskom

 

Sredstvo za gašenje: prah na bazi natrijum-bikarbonata
Klasa požara: A , B , C
Oznaka aparata: S-50A    S-100A
Vreme dejstva (s): 45         60     
Domet mlaza (m): 10         10      
Masa praha (kg): 50         100
Masa punog aparata (kg): 88         175
Područje korišćenja: -20˚C do +60˚C
Radni pritisak: 12 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

 

Tehničke specifikacije: SRPS Z.C2.040 i SRPS Z.C2.140

 

Sredtstvo za gašenje: ugljendioksid CO2 *
Klasa požara: B , C
Oznaka aparata: CO2-5   CO2-10   CO2-30    CO2-60
Vreme dejstva (s): 12         25          70           2x70  
Domet mlaza (kg): 3-4        6            6             6
Količina sredstva za 
gašenje (kg)
5           10          30           2x30 
Masa punog aparata (kg): 19,3       40          107         192
Ventil sigurnosti (bar) 170±5    170±5     170±5    170±5
Područje korišćenja: -20˚C do +43˚C(+60˚C)
Radni pritisak: 56 bar
Primena: gasi električne uređaje do 1000 V

* Stepen punjenja je 1,34 odnosno 1,55 za tropske uslove.

 

Kontaktirajte nas

Ime:

Email:

Poruka:

Vatrogasni aparati

CO2 aparati

Aparati za gašenje ugljendioksidom (ručni aparati) i (prevozni aparati) koriste se za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova.

Ručni aparati za gašenje prahom

Ručni aparati za gašenje prahom su skladu sa standardom i nudimo iste u dve verzije: sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 1,2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A).
Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A.

Aparati za gašenje požara vodom izrađuju se prema standardu SRPS Z.C2.060 i namenjeni su isključivo za gašenje požara klase „A“ - požari u drvnoprerađivačkoj, tekstilnoj, industriji papira, ambalaže, plastike, trgovinama i skladištima navedenih industrija.
Aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.050 (aparati sa ručnom pumpom) ili prema SRPS Z.C2.055 (aparati sa pogonskim gasom) i prvenstveno su namenjeni za gašenje požara „B“, a mogu se koristiti i za gašenje požara klase „A“. Ovim aparatima nije dozvoljeno gašenje požara na električnim instalacijama.

Haloni

Haloni su najčešće korišćeni u zaštiti požara kompjuterskih, telekomunikacionih i elektronskih sistema, u avijaciji i brodogradnji, u naftnoj, petrohemijskoj i vojnoj industriji, u bankarskom i finansijskom sektoru, u zaštiti muzejskih eksponata, kao i u ličnoj zaštiti pripadnika vojske i policije.

Zakon o zaštiti životne sredine zabranjuje uvoz, proizvodnju i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač. Haloni  pripadaju supstancama koje uništavaju ozonski  omotač. Naša zemlja, kao potpisnik Montrealskog protokola ima obavezu da do 2010. godine potpuno prekine sa proizvodnjom-uvozom halona.
Na osnovu dozvole Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine (Član  4 propisa EU2037/2000), moguće je za posebne namene koristiti halonske aparate.
VIZ zaštita je ovlaštena za poslove skladištenja i distribuiranja halona kao i za servisiranje halonskih aparata u skladu sa domaćim propisima i odredbama međunarodnih ugovora koje je potpisala naša zemlja.