Zavod zaštite na radu

ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA

ISPITIVANJE MAŠINA I UREĐAJA

Pregled i ispitivanje mašina i uređaja svih tipova. Pregled i ispitivanje mašina i uređaja s povećanim opasnostima. Pregled i ispitivanje kompresora, viljuškara, traktora. Pregled osobnih i teretnih dizala. Pregled i ispitivanje građevinskih mašina i postrojenja. Pregled i ispitivanje toranjskih, mosnih, konzolnih, kranskih i portalnih dizalica. Pregled i ispitivanje autodizalica. Pregled vozila intternog prevoza na mehanizovani pogon. Pregled i ispitivanje radioničkih autodizalica. Pregled i ispitivanje kotlovskih postrojenja. Pregled i ispitivanje tehnoloških postrojenja svih tipova. Pregled mašina za obradu i preradu drva, metala i sličnih materijala. Pregled i ispitivanje lakirnica i sušara. Pregled mehaničkih i hidrauličnih presa. Ispitivanje funkcionalnosti ventilacije. Pregled i ispitivanje plinskih stanica. Pregled plinskih instalacija i potrošača. Ispitivanje plinskih instalacija na nepropusnost. Ispitivanje funkcionalnosti detekcije plina u kotlovnicama. Pregled i ispitivanje benzinskih pumpi.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Na osnovi Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije  i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona  i Zakona o normizaciji  obavljamo:
- Mjerenje indirektnog napona dodira, mjerenje impendancije petlje kvara, mjerenje struje – greške, mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, mjerenje otpora izolacije električnih vodiča, mjerenje izjednačenja potencijala, ispitivanje razvodnih ormara, mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima, mjerenja radne i prividne snage i faktora snage. Na osnovi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo: Mjerenje statičkog elektriciteta, izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta, kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta na auto-cisternama.
-Prema Tehničkim propisima za sisteme zaštite od djelovanja groma na građevinama i pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima  ispitujemo: ispravnost gromobranske instalacije

VOĐENJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU U FIRMAMA

Prema zakonu o zaštiti na radu, svaka firma, ustanova, nadalje pravna osoba, mora urediti obavljanje poslova zaštite na radu. Način obavljanja tih poslova ovisi o broju radnika zaposlenih u pravnoj osobi te stepenu opasnosti utvrđenog procjenom opasnosti. Prema zakonskim propisima omogućuje pravnim osobama ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu. Pri tome pravnoj osobi i njezinim radnicima pruža stručnu pomoć iz područja zaštite na radu, tj. izvješćuje o legislativnim promjenama, obavlja stručni nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, vodi brigu da se radnicima osiguraju svi potrebni radni uslovi i dr., vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite na radu, a prema potrebi surađuje s nadležnim službama iz područja zaštite na radu, npr. s inspekcijom rada, medicinom rada i sl.

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA MINIMALNO TEHNIČKE UVJETE

Za radne i boravišne prostorije i prostore, ugostiteljske objekte i za obrazovne ustanove izrađujemo dokumentaciju za minimalno tehničke uvjete

 

Pošaljite nam e-mail

Ime:

Email:

Poruka:

Elaborat o opremanju objekata oznakama

Obveza je svakog poslodavca da u skladu s pravilima zaštite na radu opremi mjesto rada odgovarajućim oznakama koje omogućuju siguran rad na tom mjestu. Izrada Elaborata o opremanju oznakama i znakovima sigurnosti temelji se na kompleksnoj stručnoj procjeni prisutnih opasnosti i preporuka je da se izradi za sve radne prostore u kojima su ove opasnosti izražene. Ovaj elaborat također osigurava optimalan omjer između uloženih sredstava u označavanje i postignutog rezultata, odnosno izbjegnuto je preveliko, premalo ili neadekvatno označavanje prostora. Taj je problem izraženiji u velikim i sigurnosno-kompleksnim prostorima gdje troškovi označavanja mogu biti znatni.

Akt o procjeni rizika

Akt o procjeni rizika

Akt o procjeni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda i / ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu”. Akt o proceni rizika za sva radna mestu u radnoj okolini je obavezan dokument od 2005 za sve registrovane privrednike, bez obzira dali ste SZR, DOO, A.D., dali ste u PDV sistemu ili ne,  znači za sva pravna lica

Teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih

- Teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad u skladu sa zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

- Stručna osposobljavanja u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

- Izrada uputstava za bezbedan rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti na radu

- Izrada normativnih akata u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

siemens