IZRADA DOKUMENTACIJE ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

O IZRADI DOKUMENTACIJE I PLANOVA AKTIVNOSTI ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

KAKO SE PRIPREMA ZAHTJEV ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE? 

Sadržaj Zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole je propisan članom 85. Zakona o zaštiti životne sredine, i sastoji se od:

  • Zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole i
  • Dokaza uz Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole

Zahtjev mora biti potpisan od strane odgovornog lica pogona i postrojenja, na memorandumu navedenog.

Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon i postrojenje (navesti puni naziv postrojenja i pogona), trebaju sadržavati sljedeće: – podatke o postrojenju, odgovornom licu i lokaciji na kojoj se postrojenje nalazi, – opis postrojenja i aktivnosti, – opis osnovnih i pomoćnih sirovina, ostalih supstanci i energije koja se koristi ili koju proizvodi postrojenje, – opis izvora emisija iz postrojenja, – opis stanja lokacije na kojoj se postrojenje nalazi, – opis prirode i količine predviđenih emisija iz postrojenja u sve dijelove – životne sredine (vazduh, voda, zemljište) kao i identifikacija značajnih uticaja na životnu sredinu, – opis predloženih mjera, tehnologija i drugih tehnika za sprečavanje, ili ukoliko to nije moguće, smanjenje emisija iz postrojenja, – mjere planirane za monitoring emisija u životnu sredinu, – opis ostalih mjera radi usklađivanja sa osnovnim obavezama odgovornog lica, posebno mjera nakon zatvaranja postrojenja, – opis mjera planiranih za praćenje emisija unutar područja i njihov uticaj, – opis alternativnih rješenja u odnosu na predloženu lokaciju i tehnologiju. – plan upravljanja otpadom.

 

Scroll to Top