ZAVOD ZAŠTITE OD POŽARA

Nudimo vam tehnološka rješenja visokog kvaliteta iz oblasti ...

Zaštita od požara

Obzirom da je požar neočekivana i iznenadna pojava, posebno u kući ili stanu, potrebno je da svako domaćinstvo bude upoznato sa mogućim uzrocima požara u stambenom prostoru, vrsti požara i načinu njegovog gašenja. U stambenim prostorima požari mogu biti izazvani gorenjem ulja i masti pri kuhanju, mogu se desiti električni požari zbog neispravnih elektro-instalacija ili električnih uređaja, a kao posljedica i jednih i drugih požara, dolazi do gorenja odjeće, tekstila, itd.

  • Vodite računa o načinu rukovanja masnoćama prilikom pripreme hrane, posebno ako se kuhanje vrši na otvorenom plamenu (šporeti na čvrsto gorivo, plinski šporeti, itd).
  • Vodite računa o ispravnosti elektro-instalacija i električnih uređaja u stanu. Ne improvizujte – ako je uređaj neispravan, uvijek potražite stručnu pomoć, ne popravljajte ga sami ako za to niste kvalifikovani.
  • Saznajte gdje se u vašem stambenom objektu nalaze hitni izlazi za slučaj vanredne situacije.
  • Naučite kakav je zvučni signal (alarm) koji se emituje u slučaju požara i koje su procedure evakuacije.
  • Po mogućnosti, imajte pri ruci odgovarajući aparat za gašenje požara ili drugo sredstvo kojim se požar može bezbjedno staviti pod kontrolu (ABC aparat, pijesak, itd).
  • Uvijek na poznatom mjestu u stanu imajte spremne sve važne lične i druge dokumente, važne brojeve telefona koji vam mogu biti potrebni i druge važne i vrijedne predmete, uključujući i potrebne lijekove, koje želite ponijeti sa sobom u slučaju evakuacije.
  • Očistite dimnjake prije početka sezone grijanja.
  • Ako je moguće, upoznajte se sa osnovama gašenja požara u specijalizovanoj ustanovi (lokalna vatrogasna brigada ili jedinica).
  • Imati spreman komplet za pružanje prve pomoći i upoznati s sa osnovama pružanja prve pomoći (lokalna zdravstvena ustanova ili lokalni crveni krst).

Trebate pomoć ili tražite jednu od naših poslovnih jedinica:

Scroll to Top