PREGLED I KONTROLA VATRODOJAVNIH SISTEMA

Periodični pregledi vatrodojavnih sistema i stabilnih sistema za gašenje požara

Vatrodojavni sistem na vrijeme upozorava na pojavu požara i time omogućava intervenciju prije no što je požar dostigao ozbiljne i razarajuće razmjere. Tako je on u humanoj službi zaštite ljudskih života, imovine, dobara i umjetničkih djela. Projektant vatrodojavnog sustava nosi veliku odgovornost za pravilan izbor pojedinih elemenata ovisno o tipu štićenog objekta, njegovoj konstrukciji, namjeni i tehnologiji. Pravilno projektovan i izveden vatrodojavni sistem nadopunjen s ostalim protupožarnim mjerama (putevi za evakuaciju, ručni prenosni aparati, hidranti, kupole za odimljavanje, protupožarna vrata, vodene zavjese, automatski sustavi za gašenje) može posljedice požara smanjiti, a novčana ulaganja kompenziraju se smanjenom stopom osiguranja za požarno zaštićene objekte. Pored toga što izgradnja vatrodojvnog sistema podliježe pojedinim smjernicama, propisima i uputama, važan faktor je i izbor pojedinih uređaja i opreme, koja mora biti kvalitetna, ispitana, atestirana i provjerena tokom višegodišnje primjene. Kvalitet odnosno pouzdanost čitavog sistema ovisi o kvaliteti ugrađenih elemenata, ispravnom i pravilnom rukovanju, redovitom održavanju, servisiranju i periodičnim ispitivanjima.

Scroll to Top