VOĐENJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

O UGOVORNOM VOĐENJU POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (Sl. Gl. RS 01/08 i 13/10)dužnost svakog poslodavca je da organizuje poslove za zaštitu i zdravlje na radu (član 37. stav 1). Stavom 2 ovoga člana propisano je da poslodavac za vršenje ovih poslova može da angažuje ovlaštenu organizaciju koja ima licencu za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu.

POSLOVI KOJE U SKLOPU UGOVORA ZAVOD OBAVLJA ZA VAS

  • Učestvuje u pripremi akta o procjeni rizika. Vrši kontrolu i daje savjete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mjesta radi ostvarivanja bezbjednih i zdravih uslova rada. Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine, organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Predlaže mjere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom. Prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje zaposlenih na radu. Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje. Priprema i sprovodi osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad. Priprema uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu. Zabranjuje rad na radnom mjestu ili upotrebu sredstva za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje radnika. Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada o svim pitanjima u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Vodi evidencije u oblasti zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca.
Scroll to Top