SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA

Posjetite nas u našem servisu u ulici Meše Selimovića br. 18.  Za sve informacije stojimo vam rado na usluzi na tel. br. 066 710 512, rukovodioc servisa Janković Goran.

Nudimo vam tehnološka rješenja visokog kvaliteta iz oblasti ...

Vatrogasni aparati

Ručni aparati za gašenje prahom

Ručni aparati za gašenje prahom su skladu sa standardom i nudimo iste u dve verzije: sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 1,2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A).
Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A.

Aparati za gašenje požara vodom izrađuju se prema standardu SRPS Z.C2.060 i namenjeni su isključivo za gašenje požara klase „A“ – požari u drvnoprerađivačkoj, tekstilnoj, industriji papira, ambalaže, plastike, trgovinama i skladištima navedenih industrija.
Aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom izrađuju se prema standardima SRPS Z.C2.050 (aparati sa ručnom pumpom) ili prema SRPS Z.C2.055 (aparati sa pogonskim gasom) i prvenstveno su namenjeni za gašenje požara „B“, a mogu se koristiti i za gašenje požara klase „A“. Ovim aparatima nije dozvoljeno gašenje požara na električnim instalacijama.

Scroll to Top