PREGLED I KONTROLA ELEKTRO INSTALACIJA I GROMOBRANA

Periodični pregled i kontrola elektroinstalacija i gromobrana

Na osnovi Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije  i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona  i Zakona o normizaciji  obavljamo:
– Mjerenje indirektnog napona dodira, mjerenje impendancije petlje kvara, mjerenje struje – greške, mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje, mjerenje otpora izolacije električnih vodiča, mjerenje izjednačenja potencijala, ispitivanje razvodnih ormara, mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima, mjerenja radne i prividne snage i faktora snage. Na osnovi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta obavljamo: Mjerenje statičkog elektriciteta, izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta, kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta na auto-cisternama.
-Prema Tehničkim propisima za sisteme zaštite od djelovanja groma na građevinama i pravilniku o tehničkim propisima o gromobranima  ispitujemo: ispravnost gromobranske instalacije

Scroll to Top