IZRADA PLANA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

O IZRADI DOKUMENTACIJE I PLANOVA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Odgovorno lice u objektima, koje prema Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12) zahtijeva okolinsku dozvolu, priprema i donosi plan upravljanja otpadom, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“). Srpske “, br. 53/02 i 65/08).

Plan upravljanja otpadom sadrži: 

  • dokumentacija o otpadu proizvedenom u poduzeću, čiji se oporavak obavlja u poduzeću ili čije odlaganje obavlja tvrtka (vrsta, sastav i količina otpada),
  • jere koje treba poduzeti za sprečavanje proizvodnje otpada, posebno kada je riječ o opasnim otpadom,
  • odvajanju otpada, posebno opasnog otpada od drugih vrsta otpada i od otpada koji će se ponovo koristiti,
  • Skladištenje otpada na licu mjesta, obrada i odlaganje.

Plan se podnosi nadležnom tijelu za zaštitu okoliša prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i sastavni je dio dokaza sa zahtjevom za izdavanje okolišne dozvole.

Planovi za upravljanje otpadom tvrtke ažuriraju se svake tri godine ili nakon promjene u radu postrojenja (član 26. Zakona o upravljanju otpadom).

Odgovorna osoba postrojenja, za koju je potrebna ekološka dozvola prema Zakonu o zaštiti okoliša, mora odrediti osobu koja će obavljati poslove koordinacije gospodarenja otpadom.

Koordinator otpada, između ostalog, dužan je organizirati provedbu plana upravljanja otpadom, predložiti mjere za poboljšanje sprečavanja otpada, ponovne uporabe i recikliranja, pregledati poštivanje zakonskih zahtjeva za gospodarenje otpadom i izvijestiti odgovornu osobu o stanju usklađenosti.

Odgovornost koordinatora za otpad ne smanjuje odgovornost odgovorne osobe u postrojenju koja je rezultat obavljanja aktivnosti upravljanja otpadom (član 27. Zakona o gospodarenju otpadom).

Cilj upravljanja otpadom u kompaniji je stvaranje uslova kroz niz tehničkih procedura, organizacionih mjera i radnji i planiranih finansijskih sredstava za:

  • Sprječavanje proizvodnje otpada unutar kompanije, odnosno svođenje proizvodnje otpada na minimum u skladu s raspoloživim strojevima i opremom;
  • Odrediti osobu koja će biti profesionalno sposobna da koordinira sve aktivnosti u upravljanju otpadom;
  • Edukacija zaposlenih u vezi s postupkom prema metodama najracionalnije upotrebe postojećih postrojenja za najmanje proizvodnje otpada, obuka u vezi sakupljanja i odlaganja otpada prema utvrđenim procedurama i na planiranim mjestima;
  • Sigurno odlaganje otpada privremeno unutar tvrtke, i trajno u skladu s postupkom transporta do mjesta skladištenja koja ispunjavaju zakonom propisane uvjete;
  • Stvaranje korisnih efekata na životnu sredinu u radnom i životnom okruženju.

 

Scroll to Top