Zakon o radu biće izmijenjen do juna

Zavod zaštite na radu

Vlada RS utvrdila je juče rokove za sprovođenje mjera u privredi, obrazovanju, zdravstvu i drugim oblastima, a jedna od ključnih promjena koja se tiče radnog zakonodavstva planirana je do juna.

Rokovi su definisani akcionim planom za realizaciju mjera Vlade RS za 2018. godinu koji je usvojen na njenoj radno-konsultativnoj sjednici.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS do kraja mjeseca treba da formira radnu grupu koja će predložiti izmjene Zakona o radu da bi one bile usvojene najkasnije do juna.

Kraj mjeseca je rok i za formiranje radne grupu za izradu izmjena Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Razdvajanje evidencije aktivnih i pasivnih tražilaca Zavoda za zapošljavanje RS čiji je cilj da se dođe do onih koji zaista žele zaposlenje i onih koji su u evidenciji samo zbog korišćenja prava na zdravstveno osiguranje trebalo bi da bude sprovedeno do polovine godine. Planirano je da do juna poslodavcima budu obezbijeđeni spiskovi nezaposlenih, a oni koji odbiju posao biće brisani sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Poslije izrade registra zaposlenih u javnom sektoru, za koji je takođe rok jun, uslijediće analiza svakog radnog mjesta, što bi trebalo da traje od jula do novembra. Poslije toga do 2020. godine biće rađeno na uspostavljanju sistema određivanja plata na osnovu vrijednosti.

U planu je i donošenje zakona o mobingu na kojem je insistirao Saveza sindikata, a rok za završetak tog posla je kraj godine. Vlada je u plan uvrstila i zahtjeve poslovne zajednice koji se tiču promjena u obrazovanju kako bi bio školovan kadar koji je zaista potrebam privredi. Ministarstvo prosvjete i kulture RS će do marta donijeti pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavaca.

“Vlada i poslodavci će do juna dogovoriti način opremanja tehničkih škola, a posebna pažnja biće posvećena povezivanju privrede i škola kako bi bili obezbijeđeni uslovi za sprovođenje prakse za deficitarna zanimanja i pronađene mogućnosti za plaćanje učenika koji su na praksi kod poslodavca”, navedeno je u planu.

Promjene će pretrpjeti i upisna politika za srednje škole koja će do juna biti kreirana u skladu sa realnim potrebama poslodavaca, a biće izmijenjen i nastavni plan za školovanje vozača. Planirano je i preispitivanje dosadašnjeg načina stipendiranja studenata kako bi veću podršku dobili oni koji redovno čiste godinu. U planu je i uvođenje kreditnih stipendija, a ideja je da iznos novca koji će studenti vraćati zavisi od prosjeka ocjena. Rok za realizaciju ove dvije mjere je polovina godine.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS izvršiće do septembra analizu privrede i predložiti smjernice za izradu strategije njenog razvoja. Kraj godine je rok za restrukturiranje preduzeća sa većinskim i 100-odstotnim državnim kapitalom, okončanje procesa privatizacije, pokretanje i okončanje stečajnog postupka i likvidacije i donošenje novog zakona o privrednim društvima.

Mjere su proistekle iz memoranduma koje je Vlada potpisala sa Savezom sindikata i Unijom udruženja poslodavaca RS. Zbog toga je Vlada juče imenovala i dva odbora koja čine njeni i predstavnici sindikata i poslodavaca čiji je zadatak nadgledanje realizacije planiranih mjera.

Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić rekla je da  su izmjene Zakona o radu jedna od najvažnijih mjera.

“Za donošenje kolektivnog ugovora rok je bio decembar prošle godine, nismo uspjeli da se dogovorimo i ubrzo nastavljamo pregovore. Tražimo da to bude što prije”, istakla je Mišićeva i dodala da su tražili i donošenje zakona o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju.

Iz Privredne komore RS su istakli da je neophodno uložiti maksimalan trud da se kroz realizaciju definisanih mjera dođe do smanjenja javne potrošnje i izjednačavanja uslova rada i primanja u javnom i privatnom sektoru.

Akcioni plan predviđa i ukidanje ili smanjenje poreskih opterećenja, analizu poreskih i neporeskih davanja i plan ukidanja ili smanjenja neporeskih davanja.

Neke od ostalih najvažnijih mjera i rokovi za njihovo sprovođenje

 • Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite
 • Jun 2018.
  • Zakoni o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i o dječjoj zaštiti
  • Akcioni plan za reformu zdravstvenog sektora
 • Decembar 2018.
  • Plan izmirenja neizmirenih obaveza u zdravstvenom sektoru
 • Januar 2018.
  • Sporazum Fonda zdravstva i Unije udruženja poslodavaca o izmirenju duga na osnovu bolovanja
 • Ministarstvo saobraćaja i veza
 • Maj 2018.
  • Smanjenje broja radnika u “Željeznicama RS” za 500
 • Septembar 2018.
  • Finansijsko restrukturiranje “Željeznica RS”
 • Maj 2019.
  • Otkup akcija manjinskih akcionara “Željeznica RS”
 • Jul 2019.
  • Vlasničko restrukturiranje “Željeznica RS” kroz konverziju duga u akcije
 • Decembar 2021.
  • Smanjenje broja radnika u “Željeznicama RS” za 500
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • Jun 2018.
  • Unapređenje modela finansiranja razvoja agrarnog sektora
  • Unapređenje spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje
  • Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju
 • Decembar 2018.
  • Sprovođenje kampanje ciljanog privlačenja investitora u sektor voća i povrća (ciljano tržište Austrija)

Izvor: Glas Srpske / Autor: Svjetlana Šurlan

Podjelite članak … kliknite na jednu od ikonica !!!

AKTUELNE INFORMACIJE

Scroll to Top