Zaštita na radu

izrada procjena opasnosti (revizija), pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu, mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, osposobljavanje radnika, izrada svih elaborata i dokumenata, izrada plana evakuacije i spašavanja, izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja

Osam radnika poginulo na radu u prošloj godini u RS

Osam radnika poginulo na radu u prošloj godini u RS U Republici Srpskoj (RS) u prošloj godini dogodilo se osam smrtnih i 87 težih povreda na radu, podaci su entitetskog Inspektorata. Kao najrizičnije djelatnosti izdvajaju se građevinarstvo, te šumarstvo i drvna industrija. Inspekcija rada u RS je u 2017. godini u oblasti zaštite na radu …

Osam radnika poginulo na radu u prošloj godini u RS Read More »

U Srpskoj nedovoljna zaštita na radu

U Srpskoj nedovoljna zaštita na radu Predsjednik Udruženja inženjera zaštite i zdravlja na radu Nikola Šobat rekao je večeras  da se u Republici Srpskoj ne posvećuje dovoljno pažnje zaštiti na radu, zbog čega se dešavaju i tragični slučajevi. “Prema podacima Inspektorata Srpske čak mislim da u ovoj godini imamo povećanje broja smrtnih slučajeva i težih …

U Srpskoj nedovoljna zaštita na radu Read More »

Šta spada u investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade?

Share on facebook Share on google Share on twitter Share on linkedin Šta spada u investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade? Pored redovnog održavanja (o kome smo pisali u prošlom tekstu), članovi zajednice etažnih vlasnika moraju posvetiti pažnju i na investiciono održavanje. U investiciono održavanje se ubraja održavanje: – krovne konstrukcije, oluka, pokrivača, dimnjaka, svjetlarnika, slivnika, …

Šta spada u investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade? Read More »

Scroll to Top