Šta spada u investiciono održavanje zajedničkih dijelova zgrade?

Pored redovnog održavanja (o kome smo pisali u prošlom tekstu), članovi zajednice etažnih vlasnika moraju posvetiti pažnju i na investiciono održavanje.

U investiciono održavanje se ubraja održavanje:

– krovne konstrukcije, oluka, pokrivača, dimnjaka, svjetlarnika, slivnika, krovnih otvora, lođa, terasa ali i drugih dijelova krova
– lifta sa pripadajućim dijelovima
– hidroizolacije
– vodovodne i kanalizacione mreže u šta su uključeni i ventilacioni otvori na krovu zgrade
– elektroinstalacija zgrade sa strujnim ormarom
– instalacija centralnog grijanja i pripadajućih dijelova
– pumpnih postrojenja sa pripadajućim dijelovima
– ograda na krovu ili stubištu
– otvora za odlaganje smeća
– podova, plafona i zidova zajedničkih dijelova zgrade
– fasade i dijelova fasade
– uređaja za uzbunjivanje i obavještavanje
– gromobrana, interfona, kablovskih i ptt instalacija
– hidrantske mreže i opreme
– protivpožarnog stepeništa
– sanitarnih uređaja u zajedničkim dijelovima zgrade
– postrojenja za grijanje
– agregata i pomoćnog osvjetljenja

Kao i radovi na redovnom održavanju, i investicion održavanje mora biti određeno programom održavanja a kojeg donosi skupština zajednice.

Pomoću Infostan portala možete na vrlo jednostavan i transparentan način pratiti održavanje zajednice etažnih vlasnika ali i voditi evidenciju oko uplata i dugovanja pojedinih stanara. Ako trebate dodatne informacije, javite nam se putem telefona 051/238-130 ili putem email adrese kontakt@infostan.ba

Scroll to Top