Banja Luka – Protivpožarni aparati pokradeni u stubištima

Lejla Džin

BANJALUKA – Mnoge stambene zgrade, posebno one starije, i dalje nemaju protivpožarne aparate i hidrantske mreže ili su neispravni, pokazale su kontrole u ovoj godini, a u nekim stubištima aparati su čak pokradeni.

 

Prema podacima Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice, u ovoj godini je izvršen pregled u 117 subjekata različite kategorije i namjene, dok je izvršen  nadzor nad 63 stambena objekta. 

Uočene nepravilnosti ogledaju se u nedostatku, neispravnosti, nedovoljnom broju i neredovnom ispitivanju aparata za gašenje početnih požara, neispravnim i devestiranim unutrašnjim hidrantskim mrežama, nedostatku crijeva, mlaznica kao i otežanom prilazu objektima zbog parkiranih vozila, zasađenih drvoreda i neplanski izgrađenih objekata.

Prema riječima mještana, najveći problemi su nefunkcionisanje zajednice etažnih vlasnika, te što su u mnogim stubištima aparati za gašenje požara pokradeni.

Rade Trivić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Borik I, kaže kako su stanari i zajednica etažnih vlasnika dužni voditi brigu o instalacijama i protivpožarnim aparatima.

“U mojoj zgradi nedavno smo zamijenili protivpožarne aparate te smo dva postavili u prizemlju zgrade”, kazao je Trivić i dodao da je u ovoj mjesnoj zajednici šaroliko stanje jer neke ZEV nisu formirane ili nemaju dovoljno sredstava kako bi riješile to važno pitanje.

Inspektori Republičke inspekcije za zaštitu od požara u ovoj godini na području grada izvršili su 47 kontrola, u devet slučajeva utvrdili su nepravilnosti, te izdali devet rješenja u kojima su naložili preuzimanje korektivnih mjera u cilju otklanjanja nepravilnosti.

“U poređenju s prethodnim godinama, situacija je zadovoljavajuća u vrtićima, školama, zdravstvenim ustanovama i drugim javnim objektima u kojima boravi veliki broj ljudi”, kazao je Radenko Popović, glavni republički inspektor za zaštitu od požara.

Potvrdio je kako je i dalje izražen problem sprovođenja mjera zaštite od požara kod stambenih objekata gdje nisu formirane zajednice etažnih vlasnika u skladu sa Zakonom o održavanju zgrada.

On ističe i kako poseban problem predstavljaju stari i devastirani individualni objekti u kojima stanuju iznemogla i bolesna lica, a gdje usljed nepažnje, neispravnih i improvizovanih dimovoda, te stanja elektroinstalacija požari mogu da završe i smrtnim ishodom.

Scroll to Top