Planirana gradnja novog vatrogasnog doma pod Starčevicom

Šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun je rekao da je planovima o zaštiti od požara koje je usvojila Skupština grad predviđeno da vatrogasna brigada, zbog specifičnosti svog posla, na desnoj strani Vrbasa ima adekvatan objekat i lokaciju.

“Trenutno su vatrogasci raspoređeni na dvije lokacije u centru grada i u Lazarevu. Imajući u vidu saobraćajne gužve koje se javljaju i koje su  otežavajuća okolnost, odnosno usporavaju vrijeme dolaska vatrogasaca sa trenutnih lokacija, u kritičnim situacijama, neophodno je obezbjediti bolju zaštitu od požara i na desnoj obali Vrbasa. S tim ciljem je planirana i gradnja tog vatrogasnog doma”, rekao je Ćućun.

Kazao je da još nije određena tačna lokacija, ali je dodao je da će ona biti u podnožiju Starčevice u blizini novoizgrađenog dijela Istočnog tranzita  koji bi, kako je objasnio, bila i značajna putna komunikacija za vatrogasce.

Napomenuo je da izgradnjom ovog objekta neće biti potrebe za zapošljavanje novih vatrogasaca već da će oni koji trenutno rade u Banjaluci po smijenama biti raspoređeni na svim lokacijama.

Realizacija ovog projekta je planirana i višegodišnjom Strategijom razvoja grada u kojoj su postavljeni tačni rokovi i ali i načini finansiranja projekta.

Prema tom dokumentu vrijednost ukupnog ulaganja je procjenjena na tri miliona KM s tim da je predviđeno ulaganje od po milion KM počevši od iduće godine. Planirano je da se novac obezbjedi kroz budžet grada.

“Do sada je pripremljenja pozitivna studija predizvodljivosti, tehnička dokumentacija, analiza troškova, projektni predlog te projektna ideja”, navedeno je u toj Strategiji.

U njoj je navedeno da je do kraja iduće godine trebaju biti riješeni imovinsko – pravni odnosi za lokaciju.

“Do kraja 2021. godine treba biti izrađena investiciono – tehnička dokumentacija za vatrogasni dom, a do kraja 2022. godine, izgrađen novi objekat na desnoj obali rijeke Vrbas”, precizirano je u Strategiji.

Naglašeno je da je cilj da se do kraja 2022. godine na tom područiju skrati vrijeme reagovanja vatrogasaca na pozive spasavanja za 50 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Istovremeno, ulaže se i u kupovinu nove opremu. Tako je prema ovogodišnjem plana utroška sredstava za tehničko opremanje vatrogasne jedinice koji je usvojila Skupština grada planirana kupovina četiri nova vozila.

Među njima je specijalno vatrogasno vozilo platforme 22 metra, koje bi služilo za gašenje požara na visini, a koristilo bi se i za druge tehničke intervencije za potrebe grada. Tu je i nabavka klasičnog terenskog vozilo, sa satelitskim uređajima, koje će omogućiti radio -komunikaciju.

Pored toga planirana je nabavka i jednog manjeg terenskog vozila za gašenje šumskih požara, a pored ova tri, nabavljaju i jedno putničko vozilo koje će služiti za transport većeg broja vatrogasaca tokom vanrednih situacija. Ukupna vrijednost ovih nabavki je pocijenjena na 722.000 KM.

Zadnji izgrađen Vatrogasni dom u Dervišima

Posljednji objekat ovakve vrste izgrađen je u Dervišima i u njegovu gradnju i opremanje je uloženo 2,2 miliona KM. Kamen temeljac je  položen je u julu 2012. godine a pušten je u funkciju u aprilu 2014.godine.

Objekat je površine 1.630 metara kvadratnih, a nalazi se na zemljištu površine 2.932 kvadratna metra a osim za boravak i rad vatrogasaca, ovaj prostor služi i za dalju obuku.

Vatrogasna brigrada u Banjaluci osnovana je daleke 1928. godine i lani je proslavila 90 godina rada i ima danas ima 88 članova.

Izvor: srpskainfo.com / Autor: Vesna Popović

Podjelite članak … kliknite na jednu od ikonica !!!

Scroll to Top